Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertStorslått åpning av nytt produksjonsanlegg for Smolt i Bodøregionen

Storslått åpning av nytt produksjonsanlegg for Smolt i Bodøregionen

[post_published]

Onsdag 22. juni ble Salten Smolt AS offisielt åpnet av ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød, og stortingspresident Masud Gharakani i Breivika i Skjerstadfjorden.

Åpning av Salten Smolt

Salten Smolt er etablert som et av verdens mest moderne og fremtidsrettede produksjonsanlegg for mer bærekraftig produksjon av smolt til havbruksnæringen i regionen. Over 600 millioner kroner er investert, av bedriftene, Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS og Salten Aquagruppen.

“Dette er en fantastisk dag for Salten Aquafamilien, for havbruksnæringen og ikke minst for innbyggere i Skjerstad og Breivik. Det skapes nye lokale arbeidsplasser samtidig som det legges til rette for bærekraftig vekst i havbruksnæringen i regionen. Dette er faktisk en av de største investeringene i privat sektor i Bodø kommune noensinne, så dette er verdiskaping og ringvirkninger i praksis”, sier Adm. dir. i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Over 350 personer tok turen til folkefesten og åpningsseremonien i Breivik, innerst i Skjerstadfjorden. Salten Smolt vil bidra med økt verdiskaping og sysselsetting, og sikrer både eksisterende arbeidsplasser fra det gamle smoltproduksjonsanlegget, men skaper også nye.

Prosjektet har gitt store lokale og regionale ringvirkninger under byggeperioden.

“Dette er en stor dag for de som jobber her og for de som bor her. Vi retter en stor takk til eierne våre som står bak denne satsingen, og det gode naboskapet lokalbefolkningen har vist gjennom hele byggeperioden”, sier daglig leder i Salten Smolt, Børge Andreassen.

Store ringvirkninger

En av de lokale eierne bak selskapet er Geir Wenberg, fra Wenberg Fiskeoppdrett AS på Fauske. Wenberg sitter i dag som styreleder i Salten Smolt, og er en av initiativtakerne bak prosjektet.

“Byggingen av nye Salten Smolt hadde ikke vært mulig uten støtte fra lokalbefolkningen og offentlig sektor. Bodø Kommune og Nordland Fylkeskommune har vært svært behjelpelig gjennom hele prosessen. Effektiv saksbehandling og gode tilbakemeldinger har vært avgjørende for at prosjektet ble realisert. Som styreleder, medeier og initiativtaker er jeg utrolig rørt, glad og stolt over at det nye anlegget endelig er realisert. Vi er privilegerte som får lov til å skape arbeidsplasser”, sa Wenberg.

Foto: Salten Aqua, John-Christian Andreassen.

Her kan man skrive kilder.