Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterGigante Salmon og BRUS inngår samarbeid.

Gigante Salmon og BRUS inngår samarbeid.

[post_published]

Gigante Salmon blir ny eier i Bodøregionens Utviklingsselskap - BRUS og sammen satser de videre i Bodøregionen.

F.v: Elnar Remi Holmen, Helge Albertsen og Kristin Haugen

Gigante Salmon, en av landets fremste havbruksbedrifter, er i gang med byggingen av et nytt landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy Kommune. I tillegg er det flere landbaserte oppdrettsanlegg, med banebrytende ny teknologi under utvikling i Bodøregionen. Gigante Salmon sin utvikling vil bidra til å skape potensielt hundrevis av nye arbeidsplasser i regionen og landsdelen. Anlegget i Rødøy er et gjennomstrømmingsanlegg som kombinerer fordelene fra konvensjonell sjøbasert lakseoppdrett og landbasert oppdrett som gjør at man slipper utfordringer knyttet til sjøoppdrett som lus og rømming samtidig som det bedrer fiskevelferden og reduserer utslippene og miljøbelastningen. Anlegget i Rødøy alene, skal produsere opp til 20.000 tonn laks i året som tilsvarer nesten 90.000 millioner måltider gjennom et år.

BRUS gjennomførte i fjor høst ringvirkningsanalyse for det nye anlegget til Gigante Salmon. Det nye anlegget på Lille Indre Rosøy vil bidra til 15 direkte arbeidsplasser på anlegget og nær 75 arbeidsplasser hos underleverandører i direkte tilknytning til produksjonen. Tar vi med flere leverandørlegg kan vi doble dette antallet. Dette er kun arbeidsplasser som genereres i regionen.

«Vi går inn i BRUS for vi ser de gjør en viktig jobb for regionen vår og bidrar sterkt til utvikling. Vi har samarbeidet godt tidligere, men nå ønsker vi å knytte enda sterkere bånd og bidra til utviklingen i fellesskap» sier Helge Albertsen, adm. dir. Gigante Salmon.

«Gigante Salmon representerer fantastiske muligheter for bærekraftig vekst og verdiskaping i Bodøregionen og landsdelen innen havbruksnæringen. Vi vil gjøre vår jobb, i å legge til rette for denne utviklingen, slik at de og havbruksnæringen kan skape enda flere arbeidsplasser lokalt, nært der lokalitetene etableres, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

«Vi er kjempestolte over å ha fått Gigante Salmon med på laget i BRUS. Det er et selskap som bidrar til stor verdiskaping i regionen vår. Bare det nye anlegget deres på Lille Indre Rosøy bidrar til økt tilflytning og mange nye arbeidsplasser som er viktig for regionen vår.» Sier Elnar Remi Holmen, adm. dir, Bodøregionens Utviklingsselskap.

«Vi er kjempestolte over å ha fått Gigante Salmon med på laget i BRUS. Det er et selskap som bidrar til stor verdiskaping i regionen vår. Bare det nye anlegget deres på Lille Indre Rosøy bidrar til økt tilflytning og mange nye arbeidsplasser som er viktig for regionen vår.» Sier Elnar Remi Holmen, adm. dir, Bodøregionens Utviklingsselskap.

Om Gigante Salmon

Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Deres akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømmingssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur. Vi eliminerer utfordringene knyttet til konvensjonell sjøbasert oppdrett, som lus, rømming, samtidig som de bedrer fiskevelferden og reduserer utslipp og miljøbelastning.