Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBRUS og BDO går sammen om felles muligheter i nord

BRUS og BDO går sammen om felles muligheter i nord

03/10/2022

BDO og BRUS vil styrke innsatsen på å gjøre regionen mer attraktiv. Sammen styrker vi arbeidet på kompetanse og rekruttering. 

Fv: Snorri Rasch, Elnar Remi Holmen, Lars-Christian Berg-Hanssen og Marthe Aas.

Nav sine ferske tall viser at Nordland har landets laveste arbeidsledighet med 1,2 %. Selskapene i Bodøregionen har stort behov for kompetanse og vi må tiltrekke oss arbeidskraft til regionen vår. BRUS inngår samarbeid med BDO og skal nå sammen se på hvordan skape en attraktiv bo- og arbeidsregion og bidra til verdiskaping og vekst. BDO har de siste årene vokst til 41 medarbeidere i Bodø og hatt søkelys på å rekruttere nyutdannede. Bare i høst vokste BDO med 6 topptalenter rett fra universitetet.

«Kompetanse og rekruttering er vår tids mulighet. Vi har enorme muligheter for vekst og stor verdiskaping i vår region, om vi klarer å sikre oss de beste hodene til landsdelen. Vi tror at ved å samarbeide med BRUS, så kan vi sammen løfte dette arbeidet. Vi er imponert over det gode arbeidet BRUS gjør for regionen. Det er mye spennende som skjer framover, og ved å jobbe mer i lag, styrker vi samhandling, omdømmebygging og rekruttering.» sier Snorri Rasch, partner og leder av BDO i Bodø.

«Vi er stolte over å få BDO med på laget. Det er et selskap som har bidratt til stor verdiskaping i regionen vår og som har tatt store steg i en bærekraftig utvikling. De har vært bidragsyter til å sette bærekraft på dagsorden, og de har fått til helt konkrete resultater, for strategisk arbeid på dette, med for eksempel Action Now og etablering av KRAFT.» sier Kristin Haugen, Prosjektleder BRUS

«BDO er et fantastisk selskap som bidrar til økt verdiskaping i regionen vår. Vi tar nå et felles ansvar for å se på hvordan skape større kompetansemiljøer, bidra til en bærekraftig utvikling, og skape en attraktiv bo- og arbeidsregion. Sammen er vi opptatt å gå fra ord til handling, der vi kan få til konkrete prosjekter, etableringer og verdiskaping. Det gjør vi godt ilag,» sier Elnar Remi Holmen, Adm. dir. BRUS

Om BDO

BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Internasjonalt er BDO til stedet i 162 land og teller i overkant av 74.000 ansatte og 1.800 i Norge med mer enn 70 kontorer fordelt i landet.