Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterFantastiske nyheter: Ny By – Ny Flyplass prioriteres i statsbudsjettet for 2023

Fantastiske nyheter: Ny By – Ny Flyplass prioriteres i statsbudsjettet for 2023

06/10/2022

Torsdag 6. oktober klokken 10.00 la regjeringen frem sitt forslag for nytt statsbudsjett for 2023. Regjeringen har nå besluttet at Ny By - Ny Flyplass skal realiseres. Samtidig ble det en enorm skuffelse at ny E6 gjennom Sørfold ikke er prioritert i neste års budsjett. 

Foto: Asplan Viak, DRMA og BRUS

Det er fantastisk at Ny By Ny Flyplass prioriteres i neste års statsbudsjett Ny By Ny Flyplass har vært et av regionens viktigste prosjekt for nærings- og samfunnsutvikling, ikke bare for Bodø, men for hele regionen og landsdelen. Dette prosjektet er et av de viktigste prosjektene der et samlet næringsliv, kommune, fylke og hele det politiske samarbeidet har jobbet for i lag. Endelig realiseres Ny By Ny Flyplass, Kristin Haugen, prosjektleder i BRUS.

 

«Dette er en gledens dag. Ved å flytte dagens flyplass bidrar det til store områder til næringsutvikling, boligutvikling og byutvikling i et 100års-perspektiv. Det gir oss enorme muligheter til å tenke nytt om byutvikling med urban industri og videre føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i Bodø og i regionen vår. Vi har et næringsliv som skriker etter arealer for videre utvikling og det vil vi få nå.» sier Elnar Remi Holmen, adm.dir. BRUS.

Det sikrer videre fremdrift for prosjektet. 450 millioner kroner foreslås til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter. Dette omfatter påløpte planleggingskostnader i perioden 2019–2022 og planleggingsaktiviteter i 2023. 577 millioner kroner settes av som tilskudd til Avinor til kjøp av dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg. Bevilgningen tilsvares av en inntekt på samme beløp på Forsvarsdepartementets budsjett

Så langt har Avinor sendt ut anbud for igangsettelse av forberedende arbeider, mens man nå venter på avklaring av ESA-søknad, samt klargjøring av hovedentrepriser for byggingen av flyplassen. Når forsvarets hovedflystasjon ble besluttet nedlagt tilbake i 2012, og behovet for ny rullebane i Bodø dukket opp, kom det forslag om å flytte dagens flyplass ca. 1 km. Sørvest for dagens flyplass. Dette vil bidra til å frigjøre omtrent 3000 dekar som gir mulighetene til å utvikle en helt ny bydel. Flyplassen har en ambisjon om å ferdigstilles i løpet av 2027.

E6 gjennom Sørfold er ikke prioritert i Statsbudsjettet for 2023

Når Nasjonal Transportplan ble lagt fram våren 2021 var E6 gjennom Sørfold prioritert som et av landets viktigste samferdselsprosjekter. Når statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram var samme strekning tatt ut av prioriteringslisten og nå skjer det samme igjen for 2023. Våren 2022 sendte Samferdselsdepartementet en ny bestillingsliste til Statens Vegvesen om å rangere de viktigste gryteklare prosjektene i prioritert rekkefølge. Statens Vegvesen rangerte ny E6 gjennom Sørfold som Norges viktigste samferdselsprosjekt, og det eneste i Nord Norge blant topp tre. Dette er landsdelens mest kritiske veiprosjekter som folk og næringsliv i Bodøregionen er helt avhengige av at oppgraderes, både med tanke på trafikksikkerhet og næringslivsveg.

«Vi er svært skuffet over at E6 Sørfold ikke prioriteres i statsbudsjettet. Dette er en utsatt strekning som over lang tid nå har hatt behov for oppgraderinger. En svært ulykkesbelastet strekning som Statens Vegvesen har prioritert på topp. At prosjektet ikke prioriteres, er vanskelig for oss å forstå. Dette er et gryteklart prosjekt som kan settes i gang umiddelbart og vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen vår.» sier Haugen.

«E6 gjennom Sørfold er hovedpulsåren som knytter Nord-Norge sammen. Både næringslivet og folket trenger en trygg og sikker vei som sikrer at produktene kommer ut til markedet på en sikker måte og at befolkningen skal være trygge når de ferdes på veiene. Nå må politikerne få øynene opp og prioritere strekningen, i Stortinget, for folket og for næringslivet.» avslutter Holmen.