Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterEnighet om nytt statsbudsjett: Det blir Ny Flyplass, men ingen Ny E6 gjennom Sørfold.

Enighet om nytt statsbudsjett: Det blir Ny Flyplass, men ingen Ny E6 gjennom Sørfold.

29/11/2022

Tirsdag 29. november ble regjeringspartiene og SV enige om nytt statsbudsjett for 2023. Det har vært stor spenning knyttet til forhandlingene som har gått på overtid i Stortinget. Partiene ville prioritere videreføringen av Ny By Ny Flyplass-prosjektet, men de fant ikke rom for E6 gjennom Sørfold. 

Foto: Asplan Viak og DRMA

Enigheten i Stortinget er svært gledelige nyheter for Ny by Ny Flyplass-prosjektet! Kritikerne som har prøvd å jobbe mot dette prosjektet har ikke lyktes. Det er utrolig deilig, å kunne si: «Point of no return». Nå blir det både Ny By og det blir Ny Flyplass. Dette prosjektet er et av de viktigste prosjektene der et samlet næringsliv, kommune, fylke og hele det politiske samarbeidet har jobbet for i lag, sier Elnar Remi Holmen, adm.dir. BRUS

Om prosjektet:

Ny By Ny Flyplass har fått foreslått en bevilgning på 1007 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Det sikrer videre fremdrift for prosjektet. 450 millioner kroner foreslås til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter. Dette omfatter påløpte planleggingskostnader i perioden 2019–2022 og planleggingsaktiviteter i 2023. 577 millioner kroner settes av som tilskudd til Avinor til kjøp av dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg. Bevilgningen tilsvares av en inntekt på samme beløp på Forsvarsdepartementets budsjett.

Så langt har Avinor sendt ut anbud for igangsettelse av forberedende arbeider, mens man nå venter på avklaring av ESA-søknad, samt klargjøring av hovedentrepriser for byggingen av flyplassen. Når forsvarets hovedflystasjon ble besluttet nedlagt tilbake i 2012, og behovet for ny rullebane i Bodø dukket opp, kom det forslag om å flytte dagens flyplass ca. 1 km. Sørvest for dagens flyplass. Dette vil bidra til å frigjøre omtrent 3000 dekar som gir mulighetene til å utvikle en helt ny bydel.

E6 gjennom Sørfold blir ikke prioritert i Stortinget - Dessverre

Når Nasjonal Transportplan ble lagt fram våren 2021 var E6 gjennom Sørfold prioritert som et av landets viktigste samferdselsprosjekter. Når statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram var samme strekning tatt ut av prioriteringslisten og nå skjer det samme igjen for 2023. Våren 2022 sendte Samferdselsdepartementet en ny bestillingsliste til Statens Vegvesen om å rangere de viktigste gryteklare prosjektene i prioritert rekkefølge. Statens Vegvesen rangerte ny E6 gjennom Sørfold som Norges viktigste samferdselsprosjekt, og det eneste i Nord-Norge blant topp tre. Dette er landsdelens mest kritiske veiprosjekter som folk og næringsliv i Bodøregionen er helt avhengige av at oppgraderes, både med tanke på trafikksikkerhet og næringslivsveg.

Vi ble svært skuffet over at E6 Sørfold ikke ble prioritert i statsbudsjettet fra regjeringen. Det ble løftet av representanter fra Nordland som et krav i forkant av forhandlingene, og nå ser vi at disse kravene ikke har fått gjennomslag. I dag vil jeg si at vi på vegne av de som kjører og bruker E6 gjennom Sørfold som sin vei, på lik linje med dem, er svært svært skuffet, sier Elnar Remi Holmen. Adm dir i BRUS.

E6 gjennom Sørfold er hovedpulsåren som knytter Nord-Norge sammen. Både næringslivet og folket trenger en trygg vei som sikrer at produktene kommer ut til markedet på en god og sikker måte og at befolkningen skal være trygge når de ferdes på veiene. Med 50 til 150 millioner kroner satt av til prosjektet ville man sikret fremdrift. I dag blir det dessverre ikke veg-kakefest, sier Holmen.

Andre verbalforslag:

Regjeringspartiene har blitt enige om en rekke verbalforslag som er relevante for Nord-Norge, Nordland og Bodøregionen. Spesielt vil vi fremheve områdene for luftfart.

  1. Stortinget ber regjeringen vurdere en innfasing av null- og lavutslippsfly på FOTrutene senest i forbindelse med FOT-anskaffelsene med forventet avtaleoppstart 1. april 2028/2029, dersom teknologiutviklingen åpner for det.
  2. Stortinget ber regjeringen se på mulige tiltak for tilrettelegging for innfasing av null-og lavutslippsfly i den førstkommende FOT-anskaffelsen som skal lyses ut i 2023, med avtaleoppstart 1. april 2024.
  3. Stortinget ber regjeringen vurdere en mulig pilot/utviklingskontrakt for innfasing av null- og lavutslippsfly for en egnet rute.

Disse forslagene vil vi rose regjeringspartiene og SV for. De har vår støtte! Nord-Norge med vårt grønne luftfartsprosjekt i samarbeid med Lofoten De Grønne Øyene og Energi I Nord, er dette midt i blinken for å kunne satse på grønn luftfart mellom Bodø, Lofoten og kortbanene i Nord-Norge. Vår region har klare ambisjoner om å bli verdensledende på klimanøytral regional luftfart og vi har i dag samarbeid med flyprodusenter som kan tenke seg å etablere seg her med kommersiell virksomhet, avslutter Holmen.