Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterGrunnsteinsnedleggelse Blått Bygg ved Nord Universitet

Grunnsteinsnedleggelse Blått Bygg ved Nord Universitet

15/12/2022

Onsdag 14. desember var det milepælsmarkering og feiring for byggingen av «Blått Bygg» på Nord Universitet. Dette prosjektet har vært svært viktig for både næringslivet, både sjømatprodusentene og leverandørindustrien, likeså for Nord Universitet og studentene.

Foto: Nord Universitet og Hent

I flere tiår har satsingen på sjømatnæringen bidratt til å ha skapt regionen, landsdelen og en av nasjonens viktigste næringer. Næringens sysselsetter tusenvis av mennesker langs hele kysten og er blant vår regions viktigste verdiskapere. Det er ventet en stor vekst i næringen det neste tiåret (om regjeringen og Stortinget ordner opp i grunnrenteskatten), og satsingen på forskning, utdanning og utvikling er en bærebjelke for å kunne oppnå denne veksten.

«Blått Bygg» på Nord Universitet skal huse moderne laboratorier, forelesningssaler og kontorer for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Bygget skal legge til rette for forskning, utvikling og utdanning av enda høyere kvalitet. Og det er svært gledelig at prosjektet realiseres, bygges og utvikles. Grunnsteinen ble lagt ned ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgård Hoel (Sp) på en markering, onsdag 14.desember.

Byggestart for prosjektet var tidligere i år, og entreprisen ble vunnet av HENT, med underentreprenører. Statsbygg er byggherre, og Nord Universitet overtar bygget når det skal stå ferdig i løpet av 2024.

«Blått Bygg vil være svært viktig for Nord Universitet, men også for den blå næringen for å tilrettelegge for forskning og utvikling i marin sektor. I Nordland har vi landets lengste kyst og en av de viktigste næringene våre er innenfor sjømatnæringen. Blått bygg vil legge til rette for et forsknings- og innovasjonsmiljø og bidra til stor verdiskaping hos den blå næringen» sier adm. dir. i BRUS, Elnar Holmen.

Dette bygget viser nok en gang Bodø, Nordland og regionen på sitt beste. Der man tverrpolitisk samler seg og jobber i lag for å øke satsingen på infrastruktur. I dette tilfellet forskningsinsfrastruktur som vil bidra til vekst og verdiskaping i regionen. BRUS gratulerer Nord Universitet med grunnsteinsnedleggelsen, avslutter Holmen.

Oddmund Løkensgård Hoel, statssekretær Kunnskapsdepartementet og Kjersti Sandvik, seksjonsleder Statsbygg.