Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNy Flyplass i Bodø – Feiring av utbyggingsvedtaket med Avinor og Bodø kommune

Ny Flyplass i Bodø – Feiring av utbyggingsvedtaket med Avinor og Bodø kommune

12/12/2022

Mandag 12.desember kom konsernledelsen i Avinor til Bodø for å markere styrevedtaket om å bygge ut ny lufthavn i Bodø sammen med Bodø kommune. Næringslivet i Bodø og regionen var representert med BRUS og Bodø Næringsforum som overrakte gratulasjoner og et lokalt produsert bilde av Gundersons, som representerte den gamle, dagens lufthavn. Til ære for byen og regionen.

F.v: Abraham Foss, konsernsjef Avinor, Elnar Remi Holmen, adm. dir. BRUS og Merete Nordheim, adm. dir. Bodø Næringsforum

I dag er en fantastisk dag! Vi feirer hele 42 vedtak i Bodø kommune. Vi feirer mangfoldige milepæler fra Avinor, Samferdselsdepartement, Regjering og Storting. Vi feirer samhold og framtid for en hel by og region. Dette er Bodø og regionen på sitt beste, der hele samfunnet har samlet seg om fremtiden. Vi takker Avinor for dette vedtaket og startskuddet for vårt viktigste prosjekt dette århundret, sier Adm Dir i Bodøregionens Utviklingsselskap AS – BRUS.

For det politiske samholdet og for oss i næringslivet har dette vært et langløp, en maraton. Det å komme over målstreken i lag på denne måten viser hvor god utholdenhet vår region har. Et lagarbeid i verdensklasse hvor vi samler kreftene! I dag er vi også stolte av alle næringslivet som aktivt i 10 år har støttet opp om prosjektet, sier Holmen.

Om prosjektet

Onsdag 7.desember vedtok styret i Avinor at den nye flyplassen i Bodø skal bygges, etter at Bodø bystyre vedtok avtale om kjøp av arealene som skal overdras til kommunen for langsiktig byutvikling. Vedtakene fattet, betyr at spaden vil gå i jorda i 2024, og ferdigstillelse er forventet fem år senere, ila 2029. Totalrammen for byggingen av flyplassen har gått fra 6,6 milliarder kroner – til 7,2 milliarder kroner. Av disse skal Avinor bidra med 2,6 mrd kroner. Resterende skal betales av Staten, Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune.

Ny By Ny Flyplass har fått  bevilgning på 1007 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Det sikrer videre fremdrift for prosjektet. 450 millioner kroner foreslås til å dekke Avinors planleggingsaktiviteter. Dette omfatter påløpte planleggingskostnader i perioden 2019–2022 og planleggingsaktiviteter i 2023. 577 millioner kroner settes av som tilskudd til Avinor til kjøp av dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg. Bevilgningen tilsvares av en inntekt på samme beløp på Forsvarsdepartementets budsjett

Så langt har Avinor sendt ut anbud for igangsettelse av forberedende arbeider, mens man nå venter på avklaring av ESA-søknad, samt klargjøring av hovedentrepriser for byggingen av flyplassen. Når forsvarets hovedflystasjon ble besluttet nedlagt tilbake i 2012, og behovet for ny rullebane i Bodø dukket opp, kom det forslag om å flytte dagens flyplass ca. 1 km. Sørvest for dagens flyplass. Dette vil bidra til å frigjøre omtrent 3000 dekar som gir mulighetene til å utvikle en helt ny bydel.

Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Kommune