Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertVi søker næringsutvikler i BRUS

Vi søker næringsutvikler i BRUS

[post_published]

På bakgrunn av aktivitets- og utviklingsmulighetene i Bodøregionen oppretter vi en ny ledig stilling som næringsutvikler i BRUS.

Foto: Martin Losvik

Invest In Bodøregionen - Utvikling - Handlekraft - Nettverk - Samarbeid

Vi søker etter en ny næringsutvikler/rådgiver som kan være med å utvikle Bodøregionen til å bli en enda sterkere region, der næringsutvikling, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping står i fokus. BRUS er en avgjørende premissleverandør til å bidra til vekst og utvikling i Bodøregionen, og som næringsutvikler i BRUS AS vil du få mulighet til å påvirke fremtiden i regionen ved bl.a. å bidra til å skape nye forretningsmuligheter, sikre nye etableringer og arbeidsplasser. I jobben som næringsutvikler vil du blant annet få ansvar med å arbeide med vertskapsarbeid for etableringer, «invest in-arbeid», rådgivningsoppgaver, gjennomføring av arrangementer og møteplasser, samt oppgaver relevant for BRUS sin strategi. Jobben vil også medføre noe reiseaktivitet og kontakt mot investerings- og næringsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi søker deg som trives å jobbe i team, og som liker å bli stilt krav til. Du må kunne jobbe selvstendig og evne å ta initiativ. En sentral oppgave vil være å jobbe mot nasjonale og internasjonale miljø med mål om sikre flere etableringer i Bodø og regionen. Men også bidra til å videreutvikle Bodøregionens Utviklingsselskap AS som strategisk samarbeidspartner for næringsutvikling både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vektlegger også kunnskap og erfaring fra politisk arbeid og prosesser særlig med fokus på samspillet mellom næringsliv, akademia og politikk.

Vi søker personer med:

 • Relevant høyere utdanning – minimum Bachelornivå, men relevant arbeidserfaring kan veie opp for dette.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samt behersker engelsk flytende (muntlig og skriftlig)
 • Evner å jobbe i team og samtidig være selvstendig og er lyttende
 • Evner å bygge nettverk
 • Gjerne med erfaring og bakgrunn med internasjonale relasjoner
 • Bakgrunn og erfaring innen økonomi, investorkompetanse vil også vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser og pensjonsordninger med fast kontorsted i Bodø.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilgang på et unikt nettverk, der også personlig utvikling og kompetansebygging vil stå i fokus
 • En spennende arbeidsplass, med godt samhold i et attraktivt kontorfellesskap
 • Muligheter til å påvirke nærings- og samfunnsutviklingen i regionen

Spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen, tlf: 99 51 43 21. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad, inklusiv CV kan sendes til erh@brus.bodo.no
Søknadsfrist 15.februar 2023 og tiltredelse ila 2023 etter avtale.

OM BRUS:

Bodøregionens Utviklingsselskap er et utviklingsselskap bestående av 44 større bedrifter i Bodøregionen og Nord Norge. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar, som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette. BRUS er et naturlig vertskapsselskap med hovedformål å jobbe med, å sikre nye etableringer i regionen. BRUS jobber aktivt med både regionale, nasjonale og internasjonale investorer, næringsaktører og industriaktører.

BRUS har i dag 4 årsverk fordelt mellom BRUS og datterselskapet, Bodø Lufthavnutvikling. Fast kontorsted er i Bodø.

BRUS SITT OPPDRAG ER:

 • Å være en relevant, sentral vertskapsorganisasjon for nye etableringer
 • Å bidra til økte investeringer, vekst i arbeidsplasser og økt verdiskaping i Bodøregionen
 • Koble næringslivet tettere med utdanningsinstitusjoner, med mål om å sikre kompetent arbeidskraft til nærings- og samfunnslivet i regionen
 • Sikre bedre infrastruktur og samferdsel i Nord Norge og regionen
 • Utvikle flere næringsarealer og få til flere etableringer
 • Samarbeid mellom politikk, utdanning og næringsliv
 • Være en tydelig stemme for næringslivet
 • Handlekraft for å få til endringer.
 • Skape attraktive samhandlingsarenaer og møteplasser til det beste for nærings- og samfunnslivet

OM AKSJONÆRENE I BRUS

Aksjonærene i BRUS omsatte i 2021 for om lag 30 milliarder kroner og sysselsetter nær 6400 personer i regionen, 178 av dem lærlinger. Selskapene bidro med ca. 3 milliard kroner i selskapsskatt til fellesskapet. Til sammen utbetalte bedriftene i BRUS om lag 4 milliarder i lønn, som igjen bidrar til storsamfunnet og vår felles velferd.

Bodøregionen defineres på bakgrunn av aksjonærenes eierskap og virkeområder. BRUS jobber med næringsutvikling til det beste for hele Nord Norge, med særlig fokus på Bodøregionen fra Narvik i Nord til Rana i Sør.  Regionen består av 13 kommuner med til sammen ca. 95.000 innbyggere. Bodøregionen er en av Norges desiderte viktigste sjømatregioner. Vi er et Norge i miniatyr med ressurser innen mineral, hav, fornybar energi og storslått natur. Bodø er et naturlig midtpunkt og er av Nordens mest effektive logistikk-knutepunkt.