Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertBlastr tilbake i Bodøregionen – vil etablere Pelletsfabrikk i Gildeskål

Blastr tilbake i Bodøregionen – vil etablere Pelletsfabrikk i Gildeskål

[post_published]

BRUS og Blastr har samarbeidet i flere år for å få til en etablering i Bodøregionen, først med et grønt stålverk i Fauske/Sørfold og nå en pelletsfabrikk på Saura i Gildeskål.

Foto: Energy Consult

I starten av mars i fjor offentliggjorde Blastr sine planer om etablering av et grønt stålverk i Fauske/Sørfold. Som kjent ble denne etableringen ikke realisert da kommunestyrene i både Sørfold og Fauske ikke ønsket nødvendig vindkraft for å få til en slik etablering. I ettertid er det blitt kjent at Blastr nå jobber for etablering av stålverket i Finland.

Torsdag offentliggjorde Blastr at de i forbindelse med etableringen i Finland planlegger et produksjonsanlegg for høykvalitets “DR-Pellets” på Saura i Gildeskål kommune, en produksjon som skal sikre råvarer til deres nye grønne stålverk. Det er fortsatt noen usikkerheter rundt rammebetingelsene for en slik etablering. Blant annet å sikre tilgang på nødvendig fornybar kraft. Det må også forankres lokalt med blant annet Gildeskål kommune, reindrift, grunneiere og lokale og regionale interessenter.

Etterspørsel

Det europeiske markedet estimeres til å etterspørre 30-50 millioner tonn grønt stål innen 2030. Blastr ønsker å redusere CO2 utslipp fra stålproduksjonen med 95%. Produksjon av 2,5 millioner tonn grønt stål fører til 4,6 millioner tonn redusert CO2. Lokale råvarer og tilgang til fornybar kraft er viktig i denne sammenhengen.

Når vi mistet Blastrs etablering av et grønt stålverk på Fauske/Sørfold er det fantastiske nyheter når vi nå får offentliggjort nye planer om en etablering av en pelletsfabrikk på Saura i Gildeskål. Vi har hatt et tett samarbeid med Blastr over lengre tid hvor vår rolle har vært å finne tomter i regionen. Vi landet tidlig på Saura. Etableringen vil bidra til mange nye arbeidsplasser i regionen, både direkte og indirekte og være den største etableringen i Bodøregionen noensinne sier adm. Dir. BRUS, Elnar Remi Holmen.

Ringvirkningsanalyse

BRUS har i samarbeid med Blastr utarbeidet en ringvirkningsanalyse for en etablering på Saura. En Pelletsfabrikk på Saura vil bidra til 120-130 direkte arbeidsplasser og for hver direkte arbeidsplass kan man regne med minimum 1 indirekte arbeidsplass. Det skal investeres 12-14 milliarder kroner i fabrikken som vil bidra til 25 millioner i eiendomsskatt årlig. I tillegg vil Gildeskål kommune og pendlerkommunene få inntektsskatt.

 

Her kan du lese hele ringvirkningsanalysen.

En slik etablering vil ha enorm betydning for lokalsamfunnet i Gildeskål. Ikke bare vil det bidra til direkte og indirekte arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen, men det vil og være med å få tilflyttere til regionen vår og skape mer attraktive lokalsamfunn, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

Om Blastr Green Steel

Blastr Green Steel ble etablert i 2021 med mål om å bli en av verdens første storskala produsenter av grønt stål. Det er selskapet Vanir Green Industries som står bak etableringen. Et selskap som jobber aktivt for å utvikle ny industriell virksomhet knyttet til det grønne skiftet. Et av Vanirgruppens kjennetegn er rask prosjektutvikling – fra ide til produksjonsstart – der de aktivt jobber sammen med partnere innen engineering, consulting, finansiering og bygging.

Et kjennetegn er at prosjektene skal bidra til betydelig lokal verdiskaping. Et eksempel på dette er etableringen og utviklingen av Freyr Battery, som ble etablert av Vanir Green Industries som hovedeier så sent som i 2017, og som i dag fremstår som Norges  største industrielle suksess i forbindelse med det grønne skiftet.

Foto: Energy Consult