Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNord-Norge inngår internasjonale samarbeid med verdensledende flyfabrikanter i Frankrike for å innfri regjeringens målsetting om nullutslipps luftfart innen 2030.

Nord-Norge inngår internasjonale samarbeid med verdensledende flyfabrikanter i Frankrike for å innfri regjeringens målsetting om nullutslipps luftfart innen 2030.

[post_published]

I dag lanserte regjeringen nye FOT-rutesatsninger for Nord-Norge, i tråd med luftfartsstrategien. I strategien, så peker man på å gjøre Norge fossilfri lufthavnsdrift innen 2030. På samme tid var en stor nord-norsk delegasjon i europeisk luftfarts teknologihovedstad Toulouse. Formålet var å etablere internasjonale samarbeid for å realisere den samme ambisjonen. Delegasjonen møtte verdensledende flyfabrikanter og selskap som blant annet Airbus-gruppen, flyfabrikken ATR og flere hydrogenaktører og elektriske flyprodusenter.

Bildetekst: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene har sammen etablert prosjektet «klimanøytral regional luftfart» med ambisjoner om at Nord-Norge skal gå foran i omstillingen til klimanøytral luftfart. Denne uke organiserte prosjektet en delegasjon fra Norge til Toulouse for å møte de fremste teknologimiljøene i verden som jobber med fremtidens klimanøytrale luftfart.

«Den nye strategien til regjeringen er helt i tråd med prosjektets ambisjoner om nullutslipps luftfart. Vi er godt fornøyde med at regjeringen nå vil legge til rette for dette. Prosjektet har over tid jobbet for å fremme Nord-Norge, med Lofoten som pilot som en test- og valideringsarena for nye teknologier innenfor Grønn Luftfart.» sier Randi Lervik, Lofoten de Grønne Øyene.

«Formålet vårt med besøket i Toulouse har vært å etablere konkrete samarbeid med noen av verdens ledende aktører innenfor Grønn luftfart. Vi er nå i dialog med blant annet Airbus og ATR hvor de, som oss, ser at vår landsdel kan spille en rolle i utviklingen av klimanøytral luftfart. Vi tar nå med oss masse kunnskap hjem og vil jobbe videre med selskapene.» sier Einar Sørensen, internasjonal koordinator i Bodøregionens Utviklingsselskap.

«Får vi til dette vil det ha stor betydning for landsdelen vår og kan bidra til over 100 nye industri – og teknologiarbeidsplasser. Vi må tørre å gå foran og legge til rette for denne utviklingen.» Sier Sørensen.

«Budskapet fra aktørene i Toulouse er at nordnorsk energi- og industriaktører er i en unik posisjon til å levere framtidens fornybarbaserte energiløsninger til fremtidens nullutslippsluftfart og de ønsker å samarbeide med Nord-Norsk industri.» sier Anders Tørud, prosjektleder Grønn Luftfart, Energi i Nord.

Delegasjonen

Med i delegasjonen til Toulouse var: Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord, Lofoten De Grønne Øyene, Green H, Norwegian Hydrogen, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Bodø Kommune, Notodden Luftfhavn, Invest in Norway, Invest in Nordland, Norges Arktiske Universitet – UiT, Lofoten Næringsforening og Nordic Electrofuel

Foto: Bodøregionens UtviklingsselskapFv: Daniel Cuchet, Anne-Cécile Dieudonné, Kjetil Astad, Randi Lervik, Brynjar Andersen Saus, Frédéric Honnorat, Ellen Heggelund, Karsten Fiane, Marielle Furnes Mannseth, Kristin Haugen, Axel Klafstad, Sten-Roger Sandnes, Morten Watle, Einar Sørensen, Dag Flåterud, Terje Dyrstad, Terje Gustavsen, Karoline Rustad Grebstad, Stein Halvar Støver, Simon Flack, Petter Olsen Bertheussen, Anders Tørud og Hugo Duchemin.