Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterMorten Jakhelln ny styreleder i BRUS

Morten Jakhelln ny styreleder i BRUS

[post_published]

Som styreleder i Bodøregionens Utviklingsselskap skal Morten Jakhelln bidra til enda sterkere utviklingen av egen region. – Jeg brenner for vekst gjennom samarbeid, sier han. 

Jakhelln overtar som styreleder for Tord Ueland Kolstad i TK Eiendom AS.

– BRUS er større noe enn hva hver enkelt bedrift får til. Det er et frittstående utviklingsselskap som gjennom samarbeid tilrettelegger for god forretningsutvikling i hele regionen, sier Jakhelln.

Han mener det viktigste BRUS med sine 46 aksjonærer har oppnådd, er å bli kjent med hverandre.

– Og at vi heier på hverandre med et ønske om å spille hverandre gode, sier Jakhelln.

For administrerende direktør Elnar R. Holmen i BRUS og nå styreleder Morten Jakhelln, er det viktig å gjøre Bodø og regionen interessant internasjonalt. – Vi må legge til rette for at folk skal ønske å flytte hit og bli her, sier Jakhelln.
Når Bodøregionens Utviklingsselskap engasjerer seg, handler det om å ta et utvidet samfunnsansvar gjennom å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.  – Vi kan ikke klumpe oss sammen i Oslo, vi må bygge og utvikle gode, spennende og robuste samfunn over hele Norge, sier styreleder Morten Jakhelln i BRUS, her sammen med administrerende direktør Elnar R. Holmen. (Foto: Christine Karijord)

Internasjonal skole for befolkningsutvikling

Ett av de viktigste satsningsområdene til BRUS framover, er etableringen av Bodø International School – BOINT i samarbeid med Bodø Næringsforum. 

– Å etablere en internasjonal skole i Bodø handler om befolkningsutvikling, arbeidskraft og tilflytting. Kommer det folk hit fra utlandet, skal de kunne ta med seg ungene sine rett inn i skolen her i Bodø, med samme læreplan som andre internasjonale skoler andre steder, sier Jakhelln.

Han trekker fram skoletilbudet som et godt eksempel på hvordan BRUS jobber. 

– Et annet eksempel på noe vi har stor tro på og som vi ønsker å bidra positivt til, er Ny by – Ny flyplass, et prosjekt vi har stor tro på. Jeg vet ikke om noen byer i verden som har et slikt prosjekt, sier Jakhelln. 

Innvandring og befolkningsvekst

Jakhelln har tro på befolkningsvekst i regionen, og mener det er ekstremt viktig å legge til rette for flyktninger i fremtiden. 

– Det kommer ikke bare flyktninger hit til vår region grunnet krig. Arbeidsinnvandring grunnet andre årsaker som for eksempel klimakriser er også aktuelt. Mange er høyt utdannet, men kunne ikke bo der de bodde. Og da må vi legge til rette for at de flytter hit til oss og blir raskt integrert, sier Jakhelln. 

Han mener det er synd at ressurssterke mennesker blir satt på vent i et system heller enn å komme seg raskt ut i arbeid.

– Derfor har vi en voksenopplæring i språk på agendaen – slik at folk kan lære seg norsk raskest mulig. Vi kan ikke forvente at alle som kommer hit snakker flytende engelsk. Språk handler også om kulturforståelse, sier Jakhelln. 

Forutsetninger for vekst

Forutsetninger for vekst i regionen, mener Jakhelln er at hele landet tas i bruk, og at man utvikler samfunn som er interessante for ungdommen. 

– Vi kan ikke klumpe oss sammen i Oslo, vi må bygge og utvikle gode, spennende og robuste samfunn over hele Norge. Og skal vi lykkes, så må vi ha et godt samarbeid mellom det offentlige og det private. Det er veldig viktig å gi plass til det private initiativ i samarbeid med offentlig tilrettelegging, og det er her BRUS spiller en viktig rolle, sier Jakhelln. 

For administrerende direktør Elnar R. Holmen i BRUS er det veldig riktig at Morten Jakhelln, med sitt tankegods – nå overtar styreleder-rollen i utviklingsselskapet. 

– Med BRUS sitt hovedsatsningsområde, som er det å få folk til å flytte hit, så er Morten rett mann for oppgaven med sine kjerneverdier. Det kommer et nytt universitet i sentrum av Bodø, det kommer studentboliger i Ramsalt og vi er godt i gang med å fylle en ny campus med innhold. Vi arbeider for nye teknologiarbeidsplasser i regionen, og vi er i dialog med tunge konsern og vekstselskaper. Verden ligger for våre føtter, smiler Holmen. 

Nye styremedlemmer i BRUS

Ikke bare har BRUS fått ny styreleder men det er også valgt inn 2 nye styremedlemmer og et nytt varamedlem. Inn i styret går Fredrik Nordvik, konsernsjef i Nordvik gruppen, Rune Johansen, økonomisjef i Gigante Salmon og Salten Aqua og Maren Sivertsen, økonomisjef i Folden Akva.

– Vi ser fram til å få inn nye unge og dyktige styremedlemmer i BRUS som alle har utmerket seg innenfor sine respektive bransjer og i næringslivet. Med deres kompetanse og erfaring vil de være med å bidra til videre utvikling og økt verdiskaping i regionen vår, sier Holmen.

Ut av styret går Tord Kolstad, Mads Torrisen og Pål Einar Olsen.