Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterBRUS besøker Gigante Salmon sitt banebrytende landbaserte havbruksanlegg i Rødøy kommune

BRUS besøker Gigante Salmon sitt banebrytende landbaserte havbruksanlegg i Rødøy kommune

Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) hadde nylig gleden av å besøke Gigante Salmon sitt imponerende landbaserte havbruksanlegg på Lille Indre Rosøy, i Rødøy kommune. Anlegget representerer en ny æra for havbruk i regionen, med betydelige fordeler for både miljøet og lokalsamfunnet.

-Elnar Remi Holmen, administrerende direktør i BRUS, uttrykte sin begeistring etter besøket: “Dette anlegget er et strålende eksempel på hvordan innovasjon og bærekraft kan gå hånd i hånd. Ringvirkningene for Rødøy kommune og omkringliggende områder vil være betydelige, både i form av arbeidsplasser og økonomisk vekst.”

Gigante Salmon har investert over 450 millioner i dette fantastiske anlegget, og det er tydelig at selskapet ser en lys fremtid for landbasert havbruk. 

-Helge Albertsen, administrerende direktør i Gigante Salmon, delte sin visjon: “Ved å flytte havbruket på land, reduserer vi risikoen for lus, rømming og andre miljøutfordringer som tradisjonelt havbruk i sjøen kan medføre. Dette er fremtiden for bærekraftig havbruk.”

Photo source: BRUS archive

Det er mange fordeler ved å etablere havbruk på land. For det første gir det et kontrollert miljø, som reduserer risikoen for sykdommer og parasitter. Dette betyr også at det er mindre behov for medikamenter og kjemikalier, noe som igjen er bra for miljøet. Videre reduserer det presset på marine økosystemer og minimerer risikoen for rømming av oppdrettsfisk, som kan påvirke ville fiskebestander. Anlegget i Rødøy er 100% rømningsfritt. 

Men det er ikke bare miljøfordelene som er imponerende. Den økonomiske investeringen i anlegget er også betydelig, og det forventes at det vil gi mange nye arbeidsplasser i regionen. Dette er en velsignelse for lokalsamfunnet, som vil dra nytte av den økte økonomiske aktiviteten Gigante Salmon gir.

Linda Storholm, kommunikasjonssjef i Gigante Salmon, understreket viktigheten av samarbeid mellom lokale aktører i prosjektet: “Samspillet mellom lokale myndigheter, næringslivet og lokalsamfunnet er avgjørende for å sikre at prosjekter som dette blir en suksess. Vi har hatt en strategi på at vi skal bruke lokale leverandører til vårt prosjekt. Noe vi ser på anleggsplassen, der stort sett alle leverandørene er fra nærområdet til Rødøy, sier Storholm.

I tillegg til de direkte økonomiske fordelene, vil anlegget også bidra til å styrke regionens posisjon som en leder innen bærekraftig havbruk. Dette kan tiltrekke seg ytterligere investeringer og innovasjon, og vil ytterligere styrke regionen på kartet som et globalt senter for bærekraftig havbruk.

Samlet sett representerer Gigante Salmon sitt landbaserte havbruksanlegg på Lille Indre Rosøy en spennende utvikling for regionen. Med sterke miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige fordeler, er det klart at dette er en modell som har potensial til å forme fremtiden for havbruk, ikke bare i Rødøy kommune, men i hele landsdelen og i Norge.

På turen til Rødøy deltok Utsikt Podcast. Her kan du høre episoden fra Gigante Salmon. BRUS ser frem til å følge utviklingen av prosjektet og ferdigstillelsen til neste år. 

Om Gigante Salmon

Gigante Salmon sitt produksjonsanlegg på Lille Indre Rosøy dekker et område på over 28 000 kvadratmeter, noe som gjør det til et av de største landbaserte havbruksanleggene i Norge. Med en årlig produksjonskapasitet på ca 20 000 tonn laks, er anlegget utstyrt med toppmoderne teknologi for å sikre optimal fiskehelse og bærekraftig produksjon.

Anlegget er et gjennomstrømmingsanlegg som sikrer kontinuerlig rent vann til fisken. Anlegget består av 3 store produksjonsbasseng, som er delt inn i henholdsvis, 3, 3, og 4 lengdestrømskar hvor produksjonen skjer.

Anlegget har et kostnadsestimat på om lag 450 millioner kroner, og skal etter planen være i produksjon (fase I) høsten 2023, mens de to gjenstående produksjonsbassengene er planlagt ferdigstilt Q2/Q3 2024.

 

Er du interessert i hvilke ringvirkninger prosjektet gir? Her kan du lese ringvirkningsanalysen til Gigante Salmons’s anlegg på Lille Indre Rosøy

Se alle bilder