Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterGreen H i Bodø sikrer kontrakt med Torghatten for hydrogenleveranse

Green H i Bodø sikrer kontrakt med Torghatten for hydrogenleveranse

Det lokale selskapet Green H i Bodø har nylig inngått en avtale med Torghatten om å levere hydrogen til deres nyeste ferger som skal trafikkere Vestfjorden fra 2025. Dette markerer et viktig skritt i retning av en grønnere fremtid for maritim transport i regionen.

Torghatten, kjent for sin betydelige tilstedeværelse i norsk transportsektor, har vist en økende interesse for bærekraftige løsninger. Med denne nye fergen håper de å redusere sitt karbonavtrykk betydelig, og valget av Green H som leverandør av hydrogen er et klart tegn på denne forpliktelsen.

«Dette er en milepæl for både Green H, Torghatten og Bodøregionen. Å se lokale selskaper som Green H lede an i den grønne revolusjonen er inspirerende. Vi i BRUS er stolte over å være vitne til denne transformasjonen, som vil både skape mange nye arbeidsplasser og være en enorm investering i Bodø. Dette blir ringvirkninger hele regionen drar nytte av. Vi gratulerer Green H, sier Adm Dir Elnar Remi Holmen i BRUS.» 

Photo source: Green H/Torghatten Nord

I tillegg til å forsyne Torghattens ferger med hydrogen, åpner Green H’s produksjon også dører for andre sektorer. Hydrogenet de produserer har potensial til å være med som pådriver til grønn luftfart, noe som kan revolusjonere måten vi reiser på og ytterligere redusere transportsektorens karbonavtrykk.

Det er forventet at den nye fergen vil starte sin drift over Vestfjorden innen utgangen av 2025. Med hydrogen som drivstoff vil den ikke bare bidra til reduserte CO2-utslipp, men også sikre en mer effektiv og pålitelig drift.