Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNytt campus for Norges Arktiske Universitet åpnet i Bodø

Nytt campus for Norges Arktiske Universitet åpnet i Bodø

I en historisk satsing for å styrke den akademiske tilstedeværelsen i Nord-Norge, har Norges Arktiske Universitet, UiT, nå offisielt åpnet dørene til sin nyeste campus i Bodø. Med en sentral beliggenhet i Postgården i Bodø sentrum, representerer dette en milepæl for nye «Studentbyen Bodø».

Bodøregionens Utviklingsselskap har spilt en nøkkelrolle i realiseringen av dette prosjektet. Gjennom et tett samarbeid med UiT, har selskapet ikke bare bidratt til etableringen av campus, men også til finansieringen av en banebrytende masterutdanning i informatikk. Dette vitner om en sterk tro på vekst, innovasjon og verdiskaping i regionen. Næringslivet er utrolig  

Adm dir Elnar Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap uttaler: “Dette er en monumental dag for Bodø og hele Nordland. Med etableringen av UiT’s nye campus her i byen, ser vi en enorm mulighet for vekst og utvikling. Vi er stolte av å ha vært en del av denne reisen, og ser frem til de mange mulighetene dette vil bringe for vår region.” 

 Holmen legger til: “Verdiskaping er kjernen i alt vi gjør, og med denne nye satsingen tror vi sterkt på at vi sammen kan skape en lysere fremtid for både dagens og morgendagens studenter. Dette er bare begynnelsen på en ny æra for Bodø.” 

Photo source: BRUS archive

Det er verdt å merke seg at denne satsingen ikke bare er et resultat av samarbeidet mellom UiT og Bodøregionens Utviklingsselskap, men også av den utrettelige støtten fra næringslivet i regionen. Deres tro på prosjektet og deres vilje til å investere i fremtiden har vært avgjørende for dets suksess. 

I denne forbindelse ønsker vi å rette en stor takk til Norges Arktiske Universitet, UiT, for deres visjon og engasjement. Deres beslutning om å utvide sin tilstedeværelse i Bodø er et klart tegn på deres forpliktelse til å fremme utdanning og forskning i Nord-Norge. 

Vi vil også takke næringslivet for deres støtte og tro på prosjektet. Deres bidrag har vært uvurderlig, og vi ser frem til et fortsatt fruktbart samarbeid i årene som kommer. 

Med åpningen av nye Campus Bodø, står vi nå ved starten av en ny epoke. En epoke preget av muligheter, vekst og verdiskaping og tilgang og rekruttering av folk med kompetanse regionen skriker etter. Vi er stolte av å være en del av denne reisen og ser med spenning frem til hva fremtiden vil bringe.

Om Bodøregionens Utviklingsselskap
Bodøregionens Utviklingsselskap er en ledende aktør i utviklingen av Bodø og omegn. Med fokus på bærekraftig vekst, innovasjon og verdiskaping, jobber selskapet tett med lokale, nasjonale og internasjonale partnere for å realisere regionens fulle potensial.