Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterKraftkonferansen 2023: “Fremtiden i Nord er Elektrisk” — En Arena for Fremtidens Energi og Bærekraft i Nord Norge

Kraftkonferansen 2023: “Fremtiden i Nord er Elektrisk” — En Arena for Fremtidens Energi og Bærekraft i Nord Norge

Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS), i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge, EY, Energi i Nord og en rekke energiselskaper i Nord-Norge, inviterer til Kraftkonferansen 2023. Denne årlige begivenheten vil finne sted på Scandic Havet i Bodø den 5. og 6. september. Konferansen samler noen av Norges fremste eksperter, politikere og industriledere for å diskutere og forme fremtiden for energi og bærekraft i Norge.

Om Kraftkonferansen

Kraftkonferansen er en årlig tradisjon som har som mål å synliggjøre betydningen nett, kraft og industrimuligheter har for fremtidig verdiskapning og nye arbeidsplasser i en elektrisk fremtid. Arrangert under fanen “Fremtiden i Nord er elektrisk”, ønsker konferansen å være en arena for alle i næringslivet som er opptatt av verdiskapning, sysselsetting og tilrettelegging for nye investeringer innen energi- og industribransjen i Norge.

Samarbeidspartnere

 • Sparebank1 Nord-Norge
 • Indre Salten Energi AS
 • Salten Kraftsamband AS
 • Dragefossen AS
 • Bodø Energi AS
 • SISO Energi AS
 • Troms Kraft
 • Energi i Nord
 • EY

Noen av våre programhøydepunkter

 

Tirsdag 5. september

 • Åpningssekvens: Ordfører Ida Maria Pinnerød, etterfulgt av Olje- og Energiminister Terje Lien Aasland åpner konferansen.
 • Faglige Innlegg: Åslaug Haga, adm. dir. Fornybar Norge, og Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett, vil diskutere henholdsvis “Handlekraft” og “Kraftsystem for fremtiden”.; Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør NVE.
 • Panelsamtaler: En rekke panelsamtaler vil bli holdt, inkludert en om vindkraft med aktører som reinbeitenæringen Jan Ivvar Smuk og Marianne Sivertsen Næss.
 • Industri: Vi får bli kjent med industriplanene til Aker Horizons i Narvik, Finnfjord Smelteverk m.fl, samt vi får inngående kunnskap om hva som skal skje i Nord Sverige de neste tiårene.

 

Onsdag 6. september

 • Makrobildet: Gunnar Westgaard fra EY vil snakke om “Energy transformation – en sektor i endring”, og Marius Holm Rennesund fra Thema Consulting vil diskutere kraftbalansen i Norge.
 • Kjernekraft, Teknologi og Rekruttering: Sunniva Rose vil utforske kjernekraftens rolle, mens Jørgen Thaule fra Fornybar Norge vil fokusere på rekruttering og kompetanse til næringen.
 • Paneldiskusjon: En to-delt paneldiskusjon om politikk og rammevilkår, med landets fremste energi- og næringspolitikere moderert av Skjalg Fjellheim, vil avslutte konferansen.

Elnar Remi Holmen, direktør i BRUS, understreker viktigheten av denne konferansen:

“Kraftkonferansen 2023 er ikke bare en konferanse; det er en arena hvor vi kan komme sammen for å forme fremtiden til Nord-Norge og Norge. Det gir oss en unik mulighet til å diskutere, dele kunnskap og skape løsninger for de presserende utfordringene vi står overfor i vår region og vår landsdel. Dette er en investering i vår kollektive fremtid.”

Photo source: BRUS archive

For detaljert program, deltakerliste og informasjon

For mer informasjon om programmet, foredragsholdere og hvordan du kan sikre deg en plass, besøk www.kraftkonferansen.no

pastedGraphic.png

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kontaktperson: Kristin Haugen
E-post: kristin@brus.bodo.no
Telefon: +47 48 13 33 22

pastedGraphic.png

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til Kraftkonferansen 2023!

pastedGraphic.png

For redaksjonelle spørsmål, vennligst kontakt med pressekontakt og adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen, erh@brus.bodo.no Tel: +47 99 51 43 21.

pastedGraphic.png

Om Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS)

BRUS er en ledende aktør innen regional utvikling i Nord Norge, med et fokus på bærekraftig vekst og innovasjon og etableringer i landsdelen. Gjennom samarbeid med lokale, regionale og nasjonale partnere, jobber BRUS for å fremme Bodøregionen som et attraktivt sted for næringsliv, turisme og bosetting.