Your address will show here +12 34 56 78
Nyheter

I et nylig fremlagt forslag har partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF, INP og MDG gått sammen om å foreslå en utredning for endringer i formueskatten på arbeidende kapital. Dette initiativet har som mål å lette byrden for bedriftseiere og stimulere til økt investering og vekst i det lokale næringslivet. Forslaget har mottatt bred støtte fra næringslivsledere, deriblant administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen, som ser på dette som en positiv utvikling for regionen.“Vi i Bodøregionens Utviklingsselskap ser meget positivt på dette forslaget. Endringer i formueskatten på arbeidendeSEE DETAILS

0