Your address will show here +12 34 56 78
Nyheter

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og et samlet næringsliv mener at Direktoratet for Mineralforvaltning så raskt som mulig må sikre SMA Nordland AS driftskonsesjon til å starte med mineralvirksomhet, og uttak av Dolomitt i Kvitberget i Misvær, i Bodø kommune. BRUS og Bodø Næringsforum (BNF) har i et felles innspill bedt myndighetene om så snart som overhodet mulig sikre SMA’s søknad om driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget. Dette markerer et viktig skritt mot å fremme en bærekraftig og konkurransedyktig industriutvikling i regionen.SMA Mineral AS, kjent for sin innovative tilnærming tilSEE DETAILS

0