Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

BRUS sitt datterselskap BLU spiller en nøkkelrolle i å transformere Bodøregionen til en nasjonal hub for grønn luftfart. Sammen med et nasjonalt og internasjonalt konsortium jobber vi med helt konkrete kommersielle industriprosjekter, der målet er å bruke kortbanenettet i Nord Norge som utviklings- og testarena innen grønn luftfart. Fredag 15.mars kom nyheten om at regjeringen vil foreslår å bevilge 1 milliard kroner til luftfartens grønne omstilling i Nasjonal transportplan 2025 – 2036 (NTP). Sammen med våre regionale partnere, Lofoten De Grønne Øyene og Energi I Nord, sammen med Bodø kommuneSEE DETAILS

0