Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

Fredag, 22.mars 2024, la Samferdselsdepartementet frem ny Nasjonale Transportplanen for 2025-2036. Flere har holdt pusten etter varsel om økonomisk innstramming i planene og med kraftig prioritering av prosjekter, og siden nyåret har vi lest om lekkasjer og løfter. Nå er planverket og tildelingspostene lagt frem og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) ser flere positive prosjekter og muligheter for videre vekst og utvikling, men savner samtidig større ambisjoner for Nordlandsbanen. Flere prioriteringer i Nasjonal Transportplan kan komme Bodøregionen til gode, spesielt med satsningen på grønn luftfart. – Det skal investeres i fylkesveinettet somSEE DETAILS

0