Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

BRUS tok turen til Øksengård utenfor Rognan for å besøke en av våre eiere Edelfarm som tilhører Edelfisk-konsernet. Eierbesøket ble brukt til å snakke om planene fremover, teknologiutvikling og resultatene av hva god fiskehelse fører med seg.  – Vår eksistens er tuftet på trygg matproduksjon av laks, for å få dette til er det viktigste vi gjør hver dag å sikre god og sunn fiskehelse. Med selskaper i hele verdikjeden har vi god kontroll på fiskens livsløp og behov som viser igjen i resultatene hvor vi har nå er påSEE DETAILS

0