Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. En gladnyhet som ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt, da vi de neste dagene har samlet nasjonale og internasjonale luftfartstopper for å diskutere bærekraftig drivstoff på SAF-seminar! – I dag er en gledelig dag, i jobben med å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Nord Norge er en spydspiss internasjonalt i dette arbeidet. BLU, sammen med energiklyngen Energi I Nord, Lofoten De Grønne Øyene og Bodø kommune, sammen med industriaktører somSEE DETAILS

0