Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

BLU (Bodø Lufthavnutvikling) har de siste to årene utviklet seg til en av de viktigste aktører i Bodø-regionens og i landsdelens viktige omstilling til klimanøytral luftfart. Som et 100 % eid datter-selskap av Bodøregionens utviklingsselskap, sitter BLU med den betydelige oppgaven å sikre at flyplassene i Nordland, med Bodø lufthavn i spissen skal bli knutepunkt for grønn luftfart. Dette gjelder både i nasjonal og i  internasjonal ruteutvikling og luftfart. BLU har en aktiv og offensiv agenda, og det er svært gledelig å konstatere at resultatene er store med en oppmerksomhet iSEE DETAILS

0