Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

Bodøregionen ser nå med stor entusiasme og optimisme fremover på etableringen av Bodø International School. Med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) i slutten av 2023 til å tilby internasjonal grunnskoleutdanning for inntil 220 elever, samt støtte fra både Bodø kommune og næringslivet i regionen, er grunnlaget lagt for en etterlengta oppstart av Bodø internasjonale skole.  – Vi har et ambisiøst mål om å starte opp allerede høsten 2025, og med godkjenningene på plass og et strategisk arbeid framover, ser vi nå at ting begynner å falle på plass. Selvfølgelig er detSEE DETAILS

0