Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

Bodø International School (BOINT) får nå SpareBank 1 Nord-Norge med på laget for å realisere Nordlands første internasjonale skole. Etter å ha navigert gjennom alle prosesser fikk Bodø International School godkjenning fra Utdanningsdepartementet på slutten av fjoråret til 220 elever med sterk støtte fra den internasjonale IB-organisasjonen og Bodø kommune, nå er banken med på laget. – Vi er overveldet av glede og stolthet over å ha fått SpareBank 1 Nord-Norge med på et solid finansielt bidrag! Dette bekrefter vår visjon om at Bodø International School ikke bare er enSEE DETAILS

0