Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

En merkedag for Bodøregionen og det nordiske samarbeidet! Det er svært gledelig at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan får en sentral rolle i det nordiske samarbeidet med den historiske forankringen innen luftforsvar. Dette vil skape flere muligheter for samarbeid på tvers av landegrenser i nord, og være en viktig døråpner for Bodøregionen og landsdelen!  – At Norge, Sverige og Finland nå er samlet i NATO, er bra for norsk, nordisk og alliert sikkerhet. Dagen i dag er en viktig milepæl. Vi er enige om å etablere en militær transportkorridorSEE DETAILS

0