Your address will show here +12 34 56 78
Hva er BRUS?

Det er til sammen 45 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Hva er Bodøregionen?

Bodøregionen definert i BRUS-sammenheng strekker seg fra Hamarøy i nord til Lurøy i sør.Bodøregionen defineres på bakgrunn av aksjonærenes eierskap og virkeområder. Regionen har et naturlig skille på Saltfjellet. Regionen består av 13 kommuner med til sammen ca 95.000 innbyggere. Tradisjonsrike Salten består av om lag 85 000 innbyggereBodøregionen er Norges desiderte viktigste sjømatregion.
Vi er et Norge i miniatyr med ressurser innen mineral, hav, fornybar energi og storslått natur. Bodø er et naturlig midtpunkt og er av Nordens mest effektive logistikk-knutepunkt.Det gir oss store muligheter.

TEAMET

Administrasjonen og styret til Bodøregionens Utviklingsselskap.

 • Text Hover
ELNAR REMI HOLMEN

 


CEO

+47 99 51 43 21
erh@brus.bodo.no

 

 

 


 

 • Text Hover
KRISTIN HAUGEN

 


Project Leader

+47 481 33 322
kristin@brus.bodo.no

 


 

 • Text Hover
EINAR SØRENSEN

 


Project Leader/BLU Aviation

+47 902 17 545
es@brus.bodo.no

 


 

 • Text Hover
KIM J. ANDREASSEN

 


Project Leader
+47 907 94 957
kja@brus.bodo.no

 

 • Text Hover
AINA FAGERENG

 


Project Leader
+47 482 46 874
aina@brus.bodo.no

 

STYRET

Styret til Bodøregionens Utviklingsselskap.

 • Text Hover
MORTEN JAKHELLN

Styreleder
CEO, Hundholmen Byutvikling AS

 • Text Hover
HANNE S HANSEN

Styremedlem
Principal, Nord Universitet

 • Text Hover
EINAR JØRGENSEN

Styremedlem
CEO, Elektro AS

 • Text Hover
KETIL SKÅR

Styremedlem
CEO, Rørleggern Fauske AS

 • Text Hover
FREDRIK NORDVIK

Styremedlem
CEO, Nordvik Gruppen AS

 • Text Hover
ELLISIV LØVOLD

Styremedlem

MD, Løvold Solutions AS

 • Text Hover
MERETE NORDHEIM

Styremedlem
CEO, Bodø Næaringsforum

 • Text Hover
RUNE JOHANSEN

Styremedlem
CFO, Salten Aqua AS

 • Text Hover
MAREN SIVERTSEN

Varamedlem
CFO, Folden Akva AS

 • Text Hover
TRULS PAULSEN

Varamedlem
CEO, Dragefossen AS

AKSJONÆRER

Det er til sammen 45 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS.

DNB
Eidissen Consult
Elektrogruppen
Ernst & Young
Finneid Sveiseverksted
Folden Akva
Gigante Salmon
Gunvald Johansen
Haaland
Hundholmen Byutvikling

Indre Salten Energi
Invis
Koch
Løvold Solution
Nordasfalt
Nordfisk
Nordland Betong
Nordvik
Nordic Smart House
Nyhamn
NOBL
Opscom Systems
PowerOffice
Rørlegger'n Fauske
Salten Kraftsamband
Saltens Gruppen
Signal
Siso Energi
Sparebank1
Svein Torrissen
T. Kolstad Eiendom
Troms Kraft
 • Text Hover
Kontakt oss

 

TEL: 995 14 321
E-MAIL: post@brus.bodo.no
ADDRESS: Framgården, 4. ETASJE, Storgata 8, 8006 Bodø

 

 

©2023 BRUS. All Rights Reserved. Personvernerklaering.

 

Løsning levert av DMP Bodø