Your address will show here +12 34 56 78
Hva er BRUS?


Det er til sammen 45 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Hva er Bodøregionen?


Bodøregionen definert i BRUS-sammenheng strekker seg fra Hamarøy i nord til Lurøy i sør.Bodøregionen defineres på bakgrunn av aksjonærenes eierskap og virkeområder. Regionen har et naturlig skille på Saltfjellet. Regionen består av 13 kommuner med til sammen ca 95.000 innbyggere. Tradisjonsrike Salten består av om lag 85 000 innbyggereBodøregionen er Norges desiderte viktigste sjømatregion.

Vi er et Norge i miniatyr med ressurser innen mineral, hav, fornybar energi og storslått natur. Bodø er et naturlig midtpunkt og er av Nordens mest effektive logistikk-knutepunkt.Det gir oss store muligheter.

 • Text Hover
TEAMET


Administrasjonen og styret til Bodøregionens Utviklingsselskap.


 • Text Hover
ELNAR REMI HOLMEN


Administrerende direktør


+47 99 51 43 21

erh@brus.bodo.no

 • Text Hover
KRISTIN HAUGEN


Prosjektleder


+47 481 33 322

kristin@brus.bodo.no

 • Text Hover
EINAR SØRENSEN


Programleder/BLU Aviation


+47 902 17 545

es@brus.bodo.no

 • Text Hover
KIM J. ANDREASSEN

Prosjektleder

+47 907 94 957

kja@brus.bodo.no

 • Text Hover
AINA FAGERENG

Prosjektleder

+47 482 46 874

aina@brus.bodo.no

STYRET


Styret til Bodøregionens Utviklingsselskap.

 • Text Hover
MORTEN JAKHELLN


Styreleder

CEO, Hundholmen Byutvikling AS

 • Text Hover
HANNE S HANSEN


Styremedlem

Principal, Nord Universitet

 • Text Hover
EINAR JØRGENSEN


Styremedlem

CEO, Elektro AS

 • Text Hover
KETIL SKÅR


Styremedlem

CEO, Rørleggern Fauske AS


 • Text Hover
FREDRIK NORDVIK


Styremedlem


CEO, Nordvik Gruppen AS


 • Text Hover
ELLISIV LØVOLD


Styremedlem

CEO, Løvold Solutions AS

 • Text Hover
MERETE NORDHEIM


Styremedlem

CEO, Bodø Næaringsforum

 • Text Hover
RUNE JOHANSEN


Styremedlem

CFO, Salten Aqua AS

 • Text Hover
MAREN SIVERTSEN


Varamedlem

CFO, Folden Akva AS

 • Text Hover
TRULS PAULSEN


Varamedlem

CEO, Dragefossen AS

AKSJONÆRER


Det er til sammen 45 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS.

DNB
Eidissen Consult
Elektrogruppen
Ernst & Young
Finneid Sveiseverksted
Folden Akva
Gigante Salmon
Gunvald Johansen
Haaland
Hundholmen Byutvikling

Indre Salten Energi
Invis
Koch
Løvold Solution
Nordasfalt
Nordfisk
Nordland Betong
Nordvik
Nordic Smart House
Nyhamn
NOBL
Opscom Systems
PowerOffice
Rørlegger'n Fauske
Salten Kraftsamband
Saltens Gruppen
Signal
Siso Energi
Sparebank1
Svein Torrissen
T. Kolstad Eiendom
Troms Kraft
 • Text Hover
Kontakt oss
 


TEL: 995 14 321

E-MAIL: post@brus.bodo.no

ADDRESS: Framgården, 4. ETASJE, Storgata 8, 8006 Bodø

 
©2023 BRUS. All Rights Reserved. Personvernerklaering.

 


Løsning levert av DMP Bodø