Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUS

Aksjonærer og samarbeidspartnere

i Bodøregionens Utviklingsselskap

Det er til sammen 44 større bedrifter i hele regionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Aksjonærene i BRUS omsatte i 2018 for ca 28 milliard kroner, sysselsatte ca. 6000 personer i regionen, 175 av dem lærlinger, og bidro med over 3 milliard kroner i selskapsskatt til fellesskapet. Til sammen utbetalte bedriftene i BRUS ca. 5 milliarder i lønn, som igjen bidrar til storsamfunnet.