Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUS

Aksjonærer og samarbeidspartnere

i Bodøregionens Utviklingsselskap

Det er til sammen 46 større bedrifter i hele regionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Aksjonærene i BRUS omsatte i 2022 for ca 28,4 milliard kroner, sysselsatte ca. 6350 personer i regionen, 350 av dem lærlinger, og bidro med over 3,5 milliard kroner i selskapsskatt til fellesskapet. Til sammen utbetalte bedriftene i BRUS ca. 4,5 milliarder i lønn, som igjen bidrar til storsamfunnet.