Aksjonær

Arvid Bendixen AS

Arvid Bendixen AS

Siden 1949 har bedriften levert maler- og bygg tapetserings tjenester i Bodø regionen. Bedriften har 25 høyt kvalifiserte fagfolk med lang erfaring til våre kunders tjeneste. Vi tar også ansvar for å ha lærlinger i bedriften.

Våre hovedfelt er malerarbeider inn og utvendig, fasaderengjøring, gulvlegging, gulvavretting, fliselegging, epoxyarbeider, dekorative arbeider. Vi er tilsluttet Håndverksgruppen som er Norges største og ledende kjede for bedrifter med hovedfelt på behandling av overflater.

Vårt motto er: Tilfredse kunder skal vinnes hver dag.

Kontakt

Tlf.: 75 55 15 20
E-mail + Webside

Adresse

Postboks 14
8001 Bodø