Aksjonær

Bodø Energi

Bodø Energi

Bodø Energi er et konsern med 4 datterselskaper: Bodø Energi Kraftsalg, BE Varme, Frost Kraftentreprenør og Nordlandsnett. De to siste selskapene eies sammen med henholdsvis Troms Kraft og Dragefossen. Bodø Energi er 100 % eid av Bodø kommune.

Bodø Energi Kraftsalg er en lokal kraftleverandør, men kan nå selge strøm over hele landet.

Nordlandsnett eier nettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune.

BE Varme leverer fjernvarme i Bodø by og Frost Kraftentreprenør er en elektroentreprenør med hele landet som marked.

Bodø Energi jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier. Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.

Kontakt

Tlf.: 75 54 51 00
E-mail + Webside

Adresse

Energihuset
Jernbanev. 85
8006 Bodø