Aksjonær

Bodø Næringsforum

Bodø Næringsforum

BNF er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter i Bodø og omegn. Vi er lokale bedrifters stemme i samfunnsdebatten. Vår styrke er å samle dyktige ledere og kunnskapsrike mennesker. Vi bidrar til at lokale bedrifters felles stemme når frem til politikere, kommune, fylkeskommune og storting/regjering.

Gjennom våre nettverk og møteplasser sørger for at våre ledere får tilført nyttig kompetanse som gjør at de strategisk kan utvikle sin bedrift. BNF har kontingent som eneste inntekt. Gjennom en årlig kontingent bidrar du og din lokale bedrift for at et samlet næringsliv kan ha en felles stemme. Vi formidler og gir bedriftsledere innsikt og lærdom i byutviklingen Bodø og regionen står overfor.

Kontakt

Tlf.: 95 20 60 04
E-mail + Webside

Adresse

Dronningens gate 15
8006 Bodø