Aksjonær

Dahl Fiskeri AS

Dahl Fiskeri AS

Dahl konsernet består av to morselskap, Dahl Fiskeri AS (DF) og B.H.Dahl Eiendom AS (BHDE). Konsernet har til sammen ca 40 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på ca 140 mill.

Dahl Fiskeri AS eier og administrerer to ringnotfartøy, MS Kvannøy og MS Senior som driver fiske etter pelagisk fisk med ringnot. Begge fartøyene har ringnotkonsesjon på 650 basistonn, i tillegg til at Kvannøy har kolmuletråltillatelse. Det er i dag totalt 31 personer ansatt på fartøysiden. Selskapet administrerer i tillegg et fryselager beliggende på Burøya (Valenterminalen). Eiendommen er på ca 30 mål og total bygningsmasse på ca 10.000 kvm.

Kontakt

Tlf.: 75 55 00 20
E-mail + Webside

Adresse

Burøyveien 11
8012 Bodø