DIPS

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus, og har en markedsandel på 86%. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst bruker selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling på sykehus, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også omfattende løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS, mer enn 100.000 personer bruker daglig våre systemer, og vi er mer enn 300 personer som jobber for DIPS med å lage løsninger som skal bidra til å effektivisere helsevesenet.

Kontakt

Tlf.: 75 59 20 00
E-mail + Webside

Adresse

Postboks 1435
8037 Bodø