DNB

DNB representerer mer enn 190 års finanshistorie, fra etableringen av Christiania Sparebank i 1822 frem til i dag.

Som Norges største bank bidrar vi sterkt til å fylle den norske finansnæringens samfunnsrolle. De fleste av oss vil ikke kunne finansiere egen bolig uten banken som støttespiller. Uten skadeforsikring vil vi ikke kunne takle de økonomiske konsekvensene av ulykker. Uten livselskapene i ryggen vil det være problematisk å sikre sine nærmeste økonomisk. For bedriftene gjelder det samme. Nyetablerte trenger finansiering, hjelp og støtte i starten og etablerte bedrifter trenger finanstjenester for at butikken skal drives og vokse.

Kontakt

Tlf.: 915 04 800
Webside

Adresse

Moloveien 16
8003 Bodø