Aksjonær

Gigante Salmon

Gigante Salmon

Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med første produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune.

Vårt akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømmingssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur. Vi eliminerer utfordringene knyttet til konvensjonell sjøbasert oppdrett, som lus og rømming, samtidig som vi bedrer fiskevelferden og reduserer utslipp og miljøbelastning.

Kontakt

Tlf.: 48 04 76 13
E-mail + Webside

Adresse

Prinsens gt. 113 A
Bodø