Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUSAksjonær i Brus: Hundholmen Byutvikling AS

Aksjonær

Hundholmen Byutvikling AS

Hundholmen Byutvikling

Christian Jakhelln er et selskap med tradisjoner. Vi har drevet forretning fra Bodø, sammenhengende i over 200 år. Det startet i 1807 da Christian Jakhelln (23) kom fra Ålborg til Etablissementet på Hundholmen i Salten. I dag driver vi med eiendom, båt og MC.

Eiendomsvirksomheten til Christian Jakhelln AS organisert under Hundholmen Byutvikling AS. Vi eier og forvalter flere sentrale næringsbygg i sentrum, med Jakhelln Brygge og Jakhellngården i spissen. Og vi har ambisjoner om å fortsatt være med å prege utviklingen av Bodø.

Kontakt

Adresse