Aksjonær

Indre Salten Energi

Indre Salten Energi

Indre Salten Energi (ISE) er et konsern bestående av morselskapet Indre Salten Energi og 4 heleide datterselskaper (ISE Nett, ISE Entreprise, ISE Produksjon og ISE Fjernvarme), samt eierinteresser i selskapene ISE Produksjon Røyrvatn (1/3), Norwegian Ocean Power og Nevervatn Kraft. Totalt har konsernet ca. 60 ansatte fordelt på 4 av selskapene. Hovedkontoret ligger i Fauske.

Kontakt

Tlf.: 75 60 01 00
E-mail + Webside

Adresse

Follaveien 73
Postboks 4
8201 Fauske