Aksjonærer

Iris Salten

Iris Salten

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø.

Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Eierandelen er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene. Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter.

Vi henter og behandler både husholdnings- og bedriftsavfall, og setter vår stolthet i å være en serviceinnstilt og god samarbeidspartner. Det avfallet vi ikke sluttbehandler selv, sender vi fra oss til gode samarbeidspartnere for videre behandling.

Vår bedriftsrenovasjon er kommersiell virksomhet og en del av Retura-samarbeidet. Retura Iris har regionsansvar for alle Retura-selskapene i Nord-Norge.

Kontakt

Tlf.: 75 50 75 50
E-mail + Webside

Adresse

Bodøregionens Utviklingsselskap

Det er til sammen 46 større bedrifter i Bodøregionen som står bak BRUS. Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Personvernerklæring • Bodøregionens Utviklingsselskap © 2023

Privacy Preference Center