Aksjonær

KystTele

KystTele

Selskapets formål er å eie og drifte fiber infrastruktur for bredbåndsmarkedet. Forretningsideen er å tilby overføringskapasitet og leie ut mørk fiber til selskaper som har behov for høykapasitets fiberkabelforbindelser samt å gi lokale bredbåndsselskaper mulighet til bredbåndsoverføring innenfor sitt område.

Kontakt

Tlf.: 77 04 24 00
E-mail + Webside

Adresse