Aksjonær

Løvold AS

Løvold AS

Firmaet Løvold har siden i 1938 levert varer og tjenester til norsk næringsliv. Mye har skjedd siden Johan Løvold åpnet sin forretning på Falcodden i Bodø. Gjennom skiftende konjunkturer har firmaet utviklet seg fra å være en liten butikk på dampskipskaien til å bli et velfungerende og moderne forretningskonsern som står støtt på flere bein.

Løvold Solution as ble utfisjonert som et eget konsern høsten 2009. Selskapet eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold as, TOOLS Løvold as og Havbruksloggen as er konsernets driftsselskap. Her kan man finne det meste av produkter og tjenester tilpasset og rettet mot havbruk, maritim sektor, fiskeri, industri, bygg og anlegg, olje og gass og offentlig forvaltning.

Kontakt

Tlf.: 75 50 44 00
E-mail + Webside

Adresse

Klinkerveien 6-8
8006 Bodø