Aksjonær

Nordfisk

Nordfisk

I 1960 fisket MS “Nordfisk” sild og lodde langs norskekysten, og drev sildefiske ved Island. Høsten 1963 ble det montert kraftblokk om bord, og fra 1964 drev “Nordfisk” fiske etter sild og makrell i Nordsjøen. I 1966 fikk “Nordfisk” ny motor, og dette skulle bli tilløpet til et helt nytt kapittel i rederiets historie. Tanken om å skaffe en fraktebåt ble født, noe som kom til å prege oss på godt og vondt i årene som fulgte.

I 1983 overtok Fritz Andreassen eier- og driveransvaret for hele rederiet. Sønnen Ivar kom inn i 1988 med 50 % eierandel. Våren 1994 døde Edvard J. Andreassen, og to år senere skiftet rederiet navn til “Andreassens Rederi ANS”.

Dagens “Nordfisk” ble kjøpt i 2004, og driver fiske etter sild, makrell og lodde i Norskehavet.

Vi holder fortsatt til på Nordfiskbrygga på Nyholmen i Bodø. I 2005 utvidet vi bygget med en ekstra etasje. Siden 1996 har vi opplevd en massiv utvikling i omsetning, og i 2016 omsatte vi for rundt 35 millioner kroner.

Kontakt

Tlf.: 75 50 71 70
E-mail + Webside

Adresse

Nordfiskbrygga
Burøyveien 30
8012 Bodø