Aksjonær

Nyhamn

Nyhamn

Nyhamn AS ble opprettet i 2006 av Martin Sivertsen. Vi er et investeringsselskap som gjør investeringer i aksjer, eiendom og selskap.

For oss i Nyhamn er det lokale veldig viktig. Vi ønsker å bidra til vekst og utvikling i Saltenregionen og støtter derfor lokale engasjement vi mener bidrar til dette. Vi ønsker å være en aktiv støttespiller og ønsker håndfaste resultater i våre samarbeid.

Kontakt

Adresse

Nyhamn AS
Sjøgata 34/36
8006 Bodø