Aksjonær

Opscom Systems

Opscom Systems

Opscom Systems AS utvikler og drifter kvalitet og sikkerhetssystemer for flyplasser. I tillegg har de flyselskap, flyskoler og tekniske verksteder som kunder. Selskapets kundeportefølje er fordelt på 10 land. Virksomheten drives med hovedkontor i Bodø. Opscom har arbeidet innenfor dette kundesegmentet gjennom 15 år og har bygd opp en stor og variert kundeportefølje.

De siste to årene har Opscom utviklet en ny teknologisk plattform tilpasset bransjens utvidede krav til forbedret datasikkerhet.

Kontakt

Tlf.: 477 75 510
E-mail + Webside

Adresse

Bodø Airport, Terminal Building
Olav V gate 56-60
8004 Bodø