Aksjonær

Salten Aqua

Salten Aqua

Salten Aqua er et investeringsselskap i oppdrettsnæringen organisert etter konsernmodell. I datterselskapene beholder man lokal styring og smådriftsfordelene, mens konsernet ivaretar stordriftsfordelene gjennom gruppens samlede størrelse.

Selskapene i Salten Aqua har solide og sterke tradisjoner i oppdrettsnæringen. Gjennom velorganisert struktur skal Salten Aqua og våre partnere styrke konkurransekraft og vekst i næringen gjennom samarbeid og kontroll av hele verdikjeden fra rogn til marked.

Kontakt

Adresse

Straumøyrveien 28
8211 Fauske