Aksjonær

Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 20 kraftstasjoner i regionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi. SKS er aktiv medeier og utvikler av flere regionale kraft- og energiselskaper, deriblant Polar Kraft som er en av Nord-Norges største strømleverandører

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordland Næringsvekst AS (Nordland Fylkeskommune), Bodø kommunale pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.

SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og har p.t. 98 medarbeidere.

Kontakt

Tlf.: 75 40 22 00
E-mail + Webside

Adresse

Eliasbakken 7
Fauske