Aksjonær

Saltens bilruter

Saltens bilruter

Saltens Bilruter er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. Vi har også to avdelinger i Nord-Sverige.

Vi frakter folk dit de skal, vi leverer varer til butikker og bedrifter og vi sørger for at avfallet blir gjenvunnet på en god måte. Vi leverer tjenester som bidrar til at samfunnet fungerer.

Saltens Bilruter ble etablert i 1937 som et rutebilselskap. Selskapet har gått fra å være et lokalt rutebilselskap til å bli et Nord-Norsk konsern med aktivitet i hele landsdelen.

Kontakt

Tlf.: 955 50 900
E-mail + Webside

Adresse

Stormyrveien 3
8008 Bodø