Aksjonær

Siso Energi

Siso Energi

Siso energi AS er en betydelig aktør innen kraftproduksjon. Årlig produseres det 1,1 Twh fra selskapets 2 vannkraftverk. Dette tilsvarer forbruket til om lag 55.000 husstander. Siso Energi er eid av 50% hver av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Østfold Energi AS.

Dagens eiere kjøpte selskapet fra Elkem i 2010. Siso kraftverk alene produserer årlig 970 Gwh og ble bygt av Elkem i 1968 for å forsyne smelteverket Salten verk i Sørfold med kraft. Lakshola kraftverk ble bygd i 1999.

Siso Energi er lokalisert på Straumen i Sørfold kommune. Med sine 8 ansatte er selskapet Norges mest effektive vannkraftprodusent og er en betydelig verdiskaper for eierne, kommune, fylkeskommune og stat.

Kontakt

Tlf.: 75 69 80 60
E-mail + Webside

Adresse

Valljordveien 34
8226 Straumen