Aksjonær

Sparebank 1

Sparebank 1

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus som ved utgangen av 3. kvartal 2017 hadde en forvaltningskapital på 93.5 milliarder kroner.

Ca. 350 000 personkunder og ca. 40 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse.

Kontakt

Adresse

Sjøgata 8,
Tromsø