Aksjonær

Navn

Troms Kraft

Troms Kraft er et offentlig eid kraftselskap, som produserer, distribuerer og selger strøm fra 100% fornybare energikilder.

Troms Kraft ble etablert i 1898. Troms Holding AS eier 60 % og Tromsø kommune eier 40 %. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

Troms Kraft har spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen siden de første generatorene skaffet folk lys i husan, på slutten av 1800-tallet. Siden den gang har vi blitt stadig mer avhengige av strøm. Vår elektriske kraft er en nøkkelfaktor i industri og handel, i hjemmene og i offentlig tjenesteyting, og vi kan trygt si at utbyggingen av strømnettet har revolusjonert hverdagen vår.

Nå står vi foran en ny, stor endring. Troms Kraft ønsker å ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Det gjør vi først og fremst gjennom å legge til rette for ytterligere elektrifisering av transport og industri som i dag er avhengig av fossile energikilder. Men vi ønsker også å veilede og oppmuntre kunder og samarbeidspartnere på alle nivå, for å skape fart og retning i omstillingen.

Kontakt

Tlf.: 77 60 11 00
E-mail + Webside

Adresse

Evjenvegen 34
9024 Tomasjord