Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUSSamarbeidspartner i Brus: Agenda Nord-Norge

Samarbeidspartner

Agenda Nord-Norge

Agenda Nord-Norge

Formålet til Agenda Nord-Norge er å gi Norge et verktøy for samhandling på tvers av geografi, næringer, offentlig og privat sektor, organisasjoner og politiske partier i nord. Vi skal bidra til koblinger og kunnskap som fremmer verdiskaping i det nordlige Norge. Hvert år skal vi samle nærings- og samfunnsaktører som brenner for utvikling i nord.

Agenda Nord-Norge skal være Norges viktigste og største verdiskapingsarena i nord. Gjennom Konjunkturbarometer for Nord-Norge skal vi være den beste kunnskapsaktøren om nord og gjennom ambassadørprogrammet skal vi være den beste talentfabrikken både i og om nettopp det.

Kontakt

Adresse

Bankgata 9-11
9008 Tromsø